06 19520323 info@take-thelead.nl

Onderwijsontwikkeling

De wereld verandert razendsnel. Dat lijkt een open deur. Maar hoe bereid je als onderwijsorganisatie jouw studenten voor op die wereld van morgen?
TAKE THE LEAD helpt je de stap te maken naar inspirerend en toekomstbestendig kwaliteitsonderwijs.

Goed onderwijs

Goed onderwijs begint bij een goed en actueel curriculum. Bij de juiste didactische vaardigheden van de docent. Belangrijk is ook een inspirerende en veilige omgeving om te leren en te ontwikkelen; voor zowel de student als de onderwijsprofessional. Goed Onderwijs inspireert, spoort aan, betrekt en maakt mensen zelfstandig. Het versterkt en verrijkt studenten op twee manieren. Met heldere en flexibele leerpaden, processen en methodieken én met 21e eeuwse vaardigheden als persoonlijk leiderschap, digitale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en creativiteit.

Inclusie

Iedere student moet zijn potentie ten volle kunnen ontwikkelen. Daarvoor is meer nodig dan voldoen aan de eindtermen en aansluiten op het beroepenveld van nu én straks. Het vraagt om een leer- en ontwikkelomgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en dat er wederzijds begrip is, hoe verschillend mensen ook kunnen zijn. De school speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van studenten tot sociale, begripvolle en goede burgers die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Samen met jou op pad

Hoe geef je al deze ontwikkelingen een plek? Hoe veranker je ze in je curriculum en in de hoofden van je docenten? Hoe vergroot je de zelfregie van studenten? Hoe zorg je ervoor dat het idee van een Leven Lang Leren ook echt inhoud krijgt? Welke stappen richting Goed Onderwijs zet je eerst? Met een growth mindset en de juiste focus blijf je relevant en effectief. We gaan graag met je op pad.

DIT BIEDEN WE

Met TAKE THE LEAD ben je verzekerd van maatwerk. Afgestemd op jouw specifieke ontwikkelvraag bieden we je:

Advies op maat
Procesbegeleiding
Curriculum (her)ontwerp
Ontwerpen onderwijskundige tools

    Wil je Goed Onderwijs in jouw organisatie versterken en verankeren?

     

    REGIE OP GOED ONDERWIJS