06 19520323 info@take-thelead.nl

Professionaliteit in het onderwijs

Docenten krijgen steeds meer ruimte om hun lessen naar eigen inzicht in te vullen. Dat maakt het vak van docent boeiender, maar het vraagt ook om professionaliteit. Om pedagogische en didactische vaardigheden. En om professionaliteit als het gaat om de rol binnen het team. En hoe geef je als docent vorm aan jouw eigen ontwikkeling? TAKE THE LEAD helpt onderwijsorganisaties, teams en onderwijsprofessionals verder. Samen maken we werk van onderwijskwaliteit.

Vaardigheden van docenten en teams versterken

Het lukt scholen meestal goed om de procesmatige en procedurele aspecten van onderwijskwaliteit te borgen. Een aandachtspunt is vaak professionaliteit. Bijvoorbeeld omdat docenten vakinhoudelijk wel heel sterk zijn, maar didactisch vaardigheden missen. Of omdat de lessen onvoldoende aansluiten op het beroepenveld anno nu. Dan kan het goed zijn om inzicht te krijgen in de 21e eeuwse vaardigheden van docenten en deze te versterken.

Een effectief tool dat we hiervoor gebruiken is de TMA Talentenanalyse, die de drijfveren, talenten en motivatie meet van individuele medewerkers en teams. De analyse geeft ook inzicht in de ideale werkomgeving, valkuilen, communicatievoorkeuren en de mate waarin vaardigheden zijn te ontwikkelen.

Continu met en van elkaar leren

Het is de uitdaging om te komen tot een klimaat waarin collega’s continu met én van elkaar leren. Daarbij spelen vragen zoals: Waar sta je als docent en waar wil je naartoe? Wat voor student willen we afleveren? Wat willen we als school en/of team bereiken? Welke maatschappelijke impact hebben we voor ogen? Samen maak je het onderwijs stap voor stap een stukje beter. Maar hoe doe je dat?

Naar een innovatieve onderwijscultuur

TAKE THE LEAD helpt scholen op weg bij hun professionaliseringsvragen. Daarbij denken we intensief mee over Goed Werk, Goed Onderwijs en de juiste koers richting een innovatieve onderwijscultuur. Vanuit onze praktijk- en beleidservaring laten we je zien hoe je kwaliteit écht kunt integreren in het dagelijkse denken en handelen. We geven je handvatten voor een zingevende manier van werken. Een kwalitatief goede werkwijze waarmee je het goede doet en die je een goed gevoel geeft.

Zo bouwen we samen aan een open en professionele kwaliteitscultuur.

DIT BIEDEN WE

Elke organisatie, elk traject is anders. Daarom leveren we bij TAKE THE LEAD altijd maatwerk op weg naar Goed werk en Goed Onderwijs. Waar nodig zetten we bewezen zelf ontwikkelde tools in, zoals het Ontwikkelassessment. Naast natuurlijk op maat gesneden:

Praktische adviezen
Procesbegeleiding
Training
Coaching

 

Werk maken van de professionaliteit van medewerkers en teams?

 

 

 

REGIE OP GOED ONDERWIJS