06 19520323 info@take-thelead.nl

Kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs

Kwaliteitszorg is een opdracht voor de organisatie. Immers, er vinden audits plaats door de Inspectie. Maar kwaliteit is nooit een doel op zich. Het échte doel is om continu te verbeteren. Dat lukt alleen als medewerkers zich betrokken voelen en actief bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling. Daarmee krijg je grip én zicht op wat je doet. Niet alleen als de inspectie op de stoep staat, maar het hele jaar door.

Hoe krijg je medewerkers betrokken en bewust en de basis kwaliteit continu op orde? Daar helpen we onderwijsorganisaties bij.

Verbeteren vanuit intrinsieke motivatie

Met waarderend kwaliteitsmanagement verbeter je de kwaliteit vanuit de intrinsieke motivatie van medewerkers en teams. Wat gaat goed, wat kan beter en wat móet beter? Medewerkers denken erover na hoe ze hun werk kwalitatief kunnen verbeteren. Wat verstaan zij onder Goed Werk? Wat zij daar zelf in kunnen doen én welke hulp hebben zij nodig van anderen. Het is belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van hun rol in het team. Zo wordt kwaliteitsontwikkeling een continuproces dat zorgt voor tevreden medewerkers, Goed Werk en Goed Onderwijs.

Regie op eigen handelen én op Goed Onderwijs

Wil je op alle fronten werk maken van kwaliteitsontwikkeling? En weet je niet goed waar te beginnen? We hebben veel ervaring met zowel audits, begeleiding bij inspectiebezoeken en ontwikkelingsgerichte assessments. Daarmee helpen we scholen met het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur waarin:

Open, professioneel en waardengericht werken centraal staat

(Team)leren zichtbaar en versterkt wordt

Rollen en taken helder zijn

Talenten van alle professionals in het team worden benut

Stakeholders actief zijn betrokken

Er een sterk (intern en extern) netwerk is en waarin good practices en expertise worden gedeeld

DIT BIEDEN WE

Elke organisatie, elk traject is anders. Daarom leveren we bij TAKE THE LEAD altijd maatwerk, op weg naar Goed Werk en Goed Onderwijs. We bieden:

Ontwikkelassessment (met onze zelfontwikkelde tool)
Waarderende audit
Begeleiding bij inspectieonderzoek

Werk maken van duurzame kwaliteitsontwikkeling?

 

 

 

 

REGIE OP GOED ONDERWIJS