030 72 00 822 info@take-thelead.nl

Regie op Goed Onderwijs

TAKE THE LEAD is het onderwijsbureau voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. We helpen onderwijsinstellingen om regie te houden op hun professionele handelen, en daarmee op Goed Onderwijs. Dit vanuit de pijlers onderwijsontwikkeling, professionaliteit en kwaliteitsontwikkeling. Profiteer van onze jarenlange praktijk- en beleidskennis!

Deskundig, efficiënt, effectief

Je profiteert van onze jarenlange kennis van het onderwijs: praktijkkennis én beleidskennis. We weten wat er speelt in het onderwijs, in de markt en bij opdrachtgevers. Op basis daarvan bepalen we de meest efficiënte aanpak die het meeste resultaat oplevert. Deskundig, efficiënt, effectief, dát kenmerkt TAKE THE LEAD. We voelen ons betrokken en gaan samen voor resultaat.

 TAKE THE LEAD werkt voor scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Wij geloven in de kracht van het praktijkonderwijs. Daarom begeleiden we regelmatig mbo-stagiaires.

 

drs. Hafida Talhaoui

Trainer, adviseur, ontwikkelaar
hafida@take-thelead.nl

Hafida maakt onderwijskwaliteit betekenisvol. Ze heeft een achtergrond als docent en manager Onderwijs en Kwaliteit en een specialisatie in ‘Identiteit in moderne samenlevingen’. Ze begeleidt onderwijsinstellingen bij het versterken van hun onderwijskwaliteit en professionele kwaliteitscultuur. Dit doet ze vanuit een holistische en ontwikkelingsgerichte benadering. Hierbij wordt het lerend vermogen van de organisatie versterkt door het creëren van energie en draagvlak. Hafida heeft ruime ervaring met begeleidingstrajecten ter voorbereiding op inspectie(her)onderzoeken. Naast ‘de basiskwaliteit op orde’ brengt ze mooie voorbeelden van topkwaliteit binnen onderwijsteams in beeld. Hafida werkt vanuit de visie professionals hun potentieel kunnen vergroten door regie te nemen over het eigen handelen. Dit leidt tot betere onderwijskwaliteit. Hafida werkt samen met een aantal partners, waaronder Onderwijs124.

Lizzy Hoogendoorn

Grafisch vormgever

Lizzy Hoogendoorn studeert grafische vormgeving aan het Grafisch Lyceum in Utrecht. Ze loopt sinds februari 2021 stage bij TAKE THE LEAD. Als grafisch vormgever is Lizzy verantwoordelijk voor het vormgeven van de huisstijl en alle media-uitingen van TAKE THE LEAD. Lizzy is een gemotiveerde student die zich inzet om ‘out of the box’ te denken om te komen tot creatieve, passende vormgeving.