06 19520323 info@take-thelead.nl

Missie & Visie

Het onderwijs staat continu voor nieuwe uitdagingen. Als docent moet je je blijven ontwikkelen: in je vak én in je rol. Als organisatie heb je te maken met een veranderend beroepenveld. Met de Inspectie die toeziet op de kwaliteit van het onderwijs. En met co-creatie van teams. TAKE THE LEAD helpt scholen, teams en individuele onderwijsprofessionals om het werken en leren duurzaam te verbeteren. Onze pijlers:

 

Onderwijsontwikkeling

Professionaliteit

Kwaliteitsontwikkeling

ONZE WAARDEN

Dít vinden wij belangrijk

Als opleider heb je veel verantwoordelijkheid. De manier waarop jullie omgaan met werken en leren, bepaalt grotendeels hoe studenten de wereld zien. Hoe ze kun kansen grijpen. En hoe ze de samenleving helpen vormgeven. Die verantwoordelijkheid verdient continue aandacht, weten we uit ervaring. Maar dat gaat niet vanzelf. Wij helpen je verder, met deze drie waarden als basis:

Leiderschap

Leiderschap is hét uitgangspunt als we aan de slag gaan met jullie organisatie, team en medewerkers. We nemen jullie niet bij de hand, maar we dagen jullie uit om zelf de regie te pakken. Hoe? Door mensen in hun kracht te zetten en iedereen bewust te maken van hun eigen rol en invloedssfeer. Want dan kun je als professional effectief leiderschap tonen en in co-creatie sturen op de werk- en leerprocessen. Daardoor komen unieke talenten en vaardigheden beter tot bloei, is onze ervaring.

Continu verbeteren

Hoe word je een lerende organisatie? Door dagelijks samen te werken aan collectieve doelen. Want zo creëer je ruimte om continu te werken aan duurzame vernieuwing. Met de blik op de toekomst, vanuit een integrale benadering van 21e eeuwse vaardigheden. Dat loont een leven lang.

Leren van elkaar

Wat gaat goed, wat kan beter, wat móet beter? Die waarderende houding is zó belangrijk. Want door in co-creatie van elkaar te leren, maak je werk van kwaliteitsontwikkeling. Daarmee krijg je grip én zicht op wat je doet. Niet alleen als de inspectie op de stoep staat, maar het hele jaar door.

Wil je ook inzetten op continue ontwikkeling?


 

REGIE OP GOED ONDERWIJS